IMPORTANT! Admiterea la clasa a IX-a, 2023-2024. Proba la limbile moderne franceză și italiană în vederea admiterii la clasa de științe sociale-bilingv, este programată pentru vineri, 19 mai 2023, de la ora 9:00!

Calendarul admiterii la clasa a IX-a, profil bilingv-științe sociale

10 – 12 mai 2023 – Eliberarea/Transmiterea anexelor fișelor de înscriere pentru elevii sau absolvenții care doresc să participe la probe de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă

15 – 16 mai 2023 – Înscrierea candidaților pentru probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă

NOTĂ: Documentele necesare pentru recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine cu proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulație internațională pot fi depuse la unitatea de învățământ de proveniență până la data de 22 mai 2023.

19 mai 2023 ora 9 :00, Liceul Teoretic « Mihail Kogălniceanu » Vaslui : Desfășurarea probelor de verificare a cunoștințelor la limbile franceză și italiană

22 mai 2023 – Comunicarea rezultatelor la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă și depunerea eventualelor contestații

26 mai 2023 – Comunicarea rezultatelor finale, după contestații, la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă

29 – 30 mai 2023 – Ridicarea/Transmiterea anexelor fișelor de înscriere de la unitățile la care candidații au susținut probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă

9 iunie 2023 – Depunerea/Transmiterea anexelor fișelor de înscriere ale candidaților care au participat la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă, la unitățile de învățământ de proveniență

Concursul Național de Traduceri „Corneliu M. Popescu” 2023

Reintrat în Calendarul oficial al Concursurilor Naționale Școlare fără finanțare M.E., la poziția 18, Concursul Național de Traduceri „Corneliu M. Popescu” își desfășoară, pe 20 mai 2023, ediția a XVIII-a, fiind în al 21-lea an al ființării sale. Competiție națională de prestigiu, care a implicat, de-a lungul anilor, mii de elevi și sute de profesori, marcând de multe ori destine profesionale, Concursul este lansat și co-organizat anul acesta de filialele A.R.P.F. Vaslui și Dâmbovița, alături de Centrul Județean de Excelență Vaslui.
Formularul de înscriere electronic se află la adresa https://forms.gle/bLJ3qo3TE2n9cjPr6 data-limită fiind 13 mai 2023.
Concursul are o probă scrisă, organizată la Liceul Teoretic „Mihail Kogălniceanu” Vaslui, pe 20 mai 2023, de la ora 10. Concursul are secțiuni atât pentru limba franceză, cât și pentru engleză, italiană, rusă și spaniolă!