Admitere

Toate informaţiile referitoare la Admiterea la Liceul Teoretic “Mihail Kogălniceanu” (testare la clasa de bilingv, clase de liceu, clasa a V-a), sunt postate aici.

IMPORTANT! Clasa a IX-a, profilul bilingv – limba engleză științe sociale 2020-201!

Singurul Liceu din județ care are în planul de școlarizare clasa a IX-a bilingv engleză este Liceul Teoretic “Mihail Kogălniceanu” Vaslui.

Comisia de înscriere din cadrul școlii voastre gimnaziale va face echivalările pentru elevii clasei a 8-a care doresc să se înscrie la acest profil. Vor exista 3 situații de echivalare, pentru elevi:

(1) echivalarea cu media anilor de studii, la disciplina “limba engleză”;
(2) echivalarea cu Atestatul Internațional;

(3) echivalarea cunoștințelor dobândite în context non-formal (doar pentru cei care nu au studiat limba engleză în anii de școală).

Comisia echivalează, completează rezultatul echivalării în anexa la fișa de înscriere a fiecărui candidat și introduce datele în sistemul electronic de admitere.

În perioada 2-5 iunie are loc înscrierea candidaților pentru echivalarea probei de limba engleză Pentru aceasta, părintele trebuie sa completeze cerere prevăzută în metodologie. Cererea poate fi transmisă prin mail, prin poștă sau direct la secretariatul unității.

Anexăm cererile și documentația aferentă (Ordinul MEC 4317/26 mai 2020).

Mult succes!

https://drive.google.com/drive/folders/1qKn9zOzRsRLBIDBsLQb2bNgS0VayX1Fs?usp=sharing

Admiterea în clasa a IX-a 2020. Codurile specializărilor – pentru completarea Fișei personale de înscriere cu opțiuni

• Profil real

Matematică-informatică (o clasă, 28 de locuri) – cod 178

Ştiinţe ale naturii (două clase, 56 de locuri) – cod 179

• Profil umanist

Filologie (o clasă, 28 de locuri) – cod 177

Ştiinţe sociale (o clasă, 28 de locuri) – cod 180

Ştiinţe sociale- bilingv engleză (o clasă, 28 de locuri) – cod 181

Informatii la zi, pe Facebook LMK! https://www.facebook.com/lmkvs.ro/ 

Distribuie LMK Vaslui pe reţele sociale!