Bilingv – limba engleză științe sociale, înscrierea în clasa a IX-a

IMPORTANT! Clasa a IX-a, profilul bilingv – limba engleză științe sociale!
Singurul Liceu din județ care are în planul de școlarizare clasa a IX-a bilingv engleză este Liceul Teoretic “Mihail Kogălniceanu” Vaslui.

Comisia de înscriere din cadrul instituției va face echivalările pentru elevii clasei a 8-a care doresc să se înscrie la acest profil. Vor exista 2 situații de echivalare, pentru elevii liceului:

(1) echivalarea cu media anilor de studii, la disciplina “limba engleză”;
(2) echivalarea cu Atestatul Internațional.
Comisia echivalează, completează rezultatul echivalării în anexa la fișa de înscriere a fiecărui candidat și introduce datele în sistemul electronic de admitere.
În perioada 2-5 iunie are loc înscrierea candidaților pentru echivalarea probei de limba engleză. Pentru aceasta, părintele trebuie sa completeze cerere prevăzută în metodologie. Cererea poate fi transmisă prin mail la adresa ignat.catalin@isj.vs.edu.ro, prin poștă sau adusă direct la secretariatul unității.
Anexăm cererile și documentația aferentă (Ordinul MEC 4317/26 mai 2020).
Mult succes!
CERERI-TIP: https://drive.google.com/drive/folders/1qKn9zOzRsRLBIDBsLQb2bNgS0VayX1Fs?usp=sharing

Admiterea în clasa a IX-a, LMK, 2020-2021

Precizare: numai pentru admiterea la clasa a IX-a, specializarea bilingv-engleză științe sociale, se va organiza testare! E foarte posibil ca această testare să fie online. Vă vom anunța, când primim instrucțiuni de la Ministerul Educației și Cercetării. La clasele a IX-a cu profil intensiv – limbi moderne (franceză – științe sociale și engleză – filologie) se intră doar pe baza mediei și a fișei de opțiuni, completată cu respectivele coduri.Modele de subiecte pentru proba de limba engleză în vederea admiterii la clasa a IX-a, specializarea științe sociale – bilingv, limba engleză: https://drive.google.com/open?id=1lejxBtWiuovHD2n-XCDjFJ-ZA5PhL97v

Anunț IMPORTANT!

Sâmbătă, 11 mai 2019, ora 10:00, se desfășoară ultimele ședințe de pregătire de dinaintea testării pentru admiterea la clasa a IX-a științe sociale – bilingv franceză-italiană! Locul: sălile de la etajul 1, corp central LMK (sălile 12-13).
Vă așteptăm și vă solicităm să fiți punctuali!

Admiterea în clasa a IX-a, profilul bilingv franceză-italiană, științe sociale

IMPORTANT! Data susținerii testării la limbile franceză și italiană pentru clasa a IX-a bilingv franceză-italiană științe sociale este vineri, 17 mai 2019, ora 9:00, la Liceul Teoretic “Mihail Kogălniceanu”.
Celelalte detalii ale Calendarului admiterii în clasa a IX-a:

8-9 mai 2019 – eliberarea fișelor de înscriere la testarea la limbile franceză și italiană de către secretariatele școlilor
13-14 mai 2019 – înscrierea la testare, prin depunerea fișelor de înscriere la Secretariatul Liceului Teoretic „Mihail Kogălniceanu”
17 mai 2019 (vineri), ora 9:00 – desfășurarea probelor scrise și orale la limbile franceză și italiană; afișarea rezultatelor și consemnarea acestora în fișele candidaților.

IMPORTANT! Admiterea la clasa a IX-a, 2023-2024. Proba la limbile moderne franceză și italiană în vederea admiterii la clasa de științe sociale-bilingv, este programată pentru vineri, 19 mai 2023, de la ora 9:00!

Calendarul admiterii la clasa a IX-a, profil bilingv-științe sociale

10 – 12 mai 2023 – Eliberarea/Transmiterea anexelor fișelor de înscriere pentru elevii sau absolvenții care doresc să participe la probe de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă

15 – 16 mai 2023 – Înscrierea candidaților pentru probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă

NOTĂ: Documentele necesare pentru recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine cu proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulație internațională pot fi depuse la unitatea de învățământ de proveniență până la data de 22 mai 2023.

19 mai 2023 ora 9 :00, Liceul Teoretic « Mihail Kogălniceanu » Vaslui : Desfășurarea probelor de verificare a cunoștințelor la limbile franceză și italiană

22 mai 2023 – Comunicarea rezultatelor la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă și depunerea eventualelor contestații

26 mai 2023 – Comunicarea rezultatelor finale, după contestații, la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă

29 – 30 mai 2023 – Ridicarea/Transmiterea anexelor fișelor de înscriere de la unitățile la care candidații au susținut probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă

9 iunie 2023 – Depunerea/Transmiterea anexelor fișelor de înscriere ale candidaților care au participat la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă, la unitățile de învățământ de proveniență

Concursul Național de Traduceri „Corneliu M. Popescu” 2023

Reintrat în Calendarul oficial al Concursurilor Naționale Școlare fără finanțare M.E., la poziția 18, Concursul Național de Traduceri „Corneliu M. Popescu” își desfășoară, pe 20 mai 2023, ediția a XVIII-a, fiind în al 21-lea an al ființării sale. Competiție națională de prestigiu, care a implicat, de-a lungul anilor, mii de elevi și sute de profesori, marcând de multe ori destine profesionale, Concursul este lansat și co-organizat anul acesta de filialele A.R.P.F. Vaslui și Dâmbovița, alături de Centrul Județean de Excelență Vaslui.
Formularul de înscriere electronic se află la adresa https://forms.gle/bLJ3qo3TE2n9cjPr6 data-limită fiind 13 mai 2023.
Concursul are o probă scrisă, organizată la Liceul Teoretic „Mihail Kogălniceanu” Vaslui, pe 20 mai 2023, de la ora 10. Concursul are secțiuni atât pentru limba franceză, cât și pentru engleză, italiană, rusă și spaniolă!