Bilingv – limba engleză științe sociale, înscrierea în clasa a IX-a

IMPORTANT! Clasa a IX-a, profilul bilingv – limba engleză științe sociale!
Singurul Liceu din județ care are în planul de școlarizare clasa a IX-a bilingv engleză este Liceul Teoretic “Mihail Kogălniceanu” Vaslui.

Comisia de înscriere din cadrul instituției va face echivalările pentru elevii clasei a 8-a care doresc să se înscrie la acest profil. Vor exista 2 situații de echivalare, pentru elevii liceului:

(1) echivalarea cu media anilor de studii, la disciplina “limba engleză”;
(2) echivalarea cu Atestatul Internațional.
Comisia echivalează, completează rezultatul echivalării în anexa la fișa de înscriere a fiecărui candidat și introduce datele în sistemul electronic de admitere.
În perioada 2-5 iunie are loc înscrierea candidaților pentru echivalarea probei de limba engleză. Pentru aceasta, părintele trebuie sa completeze cerere prevăzută în metodologie. Cererea poate fi transmisă prin mail la adresa ignat.catalin@isj.vs.edu.ro, prin poștă sau adusă direct la secretariatul unității.
Anexăm cererile și documentația aferentă (Ordinul MEC 4317/26 mai 2020).
Mult succes!
CERERI-TIP: https://drive.google.com/drive/folders/1qKn9zOzRsRLBIDBsLQb2bNgS0VayX1Fs?usp=sharing

Admiterea în clasa a IX-a, LMK, 2020-2021

Precizare: numai pentru admiterea la clasa a IX-a, specializarea bilingv-engleză științe sociale, se va organiza testare! E foarte posibil ca această testare să fie online. Vă vom anunța, când primim instrucțiuni de la Ministerul Educației și Cercetării. La clasele a IX-a cu profil intensiv – limbi moderne (franceză – științe sociale și engleză – filologie) se intră doar pe baza mediei și a fișei de opțiuni, completată cu respectivele coduri.Modele de subiecte pentru proba de limba engleză în vederea admiterii la clasa a IX-a, specializarea științe sociale – bilingv, limba engleză: https://drive.google.com/open?id=1lejxBtWiuovHD2n-XCDjFJ-ZA5PhL97v

Anunț IMPORTANT!

Sâmbătă, 11 mai 2019, ora 10:00, se desfășoară ultimele ședințe de pregătire de dinaintea testării pentru admiterea la clasa a IX-a științe sociale – bilingv franceză-italiană! Locul: sălile de la etajul 1, corp central LMK (sălile 12-13).
Vă așteptăm și vă solicităm să fiți punctuali!

Admiterea în clasa a IX-a, profilul bilingv franceză-italiană, științe sociale

IMPORTANT! Data susținerii testării la limbile franceză și italiană pentru clasa a IX-a bilingv franceză-italiană științe sociale este vineri, 17 mai 2019, ora 9:00, la Liceul Teoretic “Mihail Kogălniceanu”.
Celelalte detalii ale Calendarului admiterii în clasa a IX-a:

8-9 mai 2019 – eliberarea fișelor de înscriere la testarea la limbile franceză și italiană de către secretariatele școlilor
13-14 mai 2019 – înscrierea la testare, prin depunerea fișelor de înscriere la Secretariatul Liceului Teoretic „Mihail Kogălniceanu”
17 mai 2019 (vineri), ora 9:00 – desfășurarea probelor scrise și orale la limbile franceză și italiană; afișarea rezultatelor și consemnarea acestora în fișele candidaților.

ANUNȚ – clasa a IX-a 2023-2024

În perioada 20 – 25 iulie 2023, se depun documentele pentru înscrierea în clasa a IX-a an școlar 2023-2024, conform repartizării.

Acte necesare pentru înscriere:

Cerere tip (formular tipizat de la secretariat

Copie certificat naştere elev 

Copie carte de identitate elev 

Foaia matricolă în original

Adeverință de participare la Evaluarea Națională, în original

Adeverință medicală 

Aviz epidemiologic 

1 poză 3/4

Director, Prof. Ignat Cătălin

CODURILE claselor a IX-a, 2023-2024

Dragi absolvenți ai clasei a VIII-a! Vă reamintim CODURILE specializărilor Liceului Teoretic “Mihail Kogălniceanu” pentru completarea fișei de înscriere în vederea admiterii în clasa a IX-a, anul școlar 2023-2024:

Științe sociale – bilingv franceză: 188

Științe sociale – bilingv italiană: 189

Științe sociale: 187

Filologie: 184

Științe ale naturii: 186

Matematică-informatică: 185

Vă dorim mult succes în continuare!

ANUNȚ IMPORTANT!

Anunț contestații Bacalaureat 2023

REZULTATELE EXAMENULUI NAȚIONAL DE BACALAUREAT, SESIUNEA IUNIE-IULIE 2023, SE AFIȘEAZĂ LUNI, 03.07.2023, PÂNĂ LA ORA 12.00.

EVENTUALELE CONTESTAŢII LA REZULTATELE INIȚIALE ALE EXAMENULUI NAȚIONAL DE BACALAUREAT

SE DEPUN ÎN ZIUA DE 03.07.2023, ÎNTRE ORELE 12:00 – 18:00, 

LA COMISIA DIN CENTRUL DE EXAMEN LICEUL TEORETIC “MIHAIL KOGALNICEANU“, VASLUI SAU ONLINE LA ADRESA

bac2023(a)lmkvaslui.ro

          Formularul de contestație se poate descărca de pe site-ul Liceului Teoretic “Mihail Kogălniceanu“, Vaslui

Pentru fiecare notă contestată se completează câte un formular, la care se atașează o copie după actul de identitate, pe care se scrie numărul de telefon al candidatului.

ATENȚIE: Conform prevederilor art. 12 alin. (4)  și art. 13 alin. (1) din O.M.E.  nr. 5151/2021, nota  acordată  ca urmare  a soluționării contestației poate  modifica,  după  caz, nota inițială, prin  creștere sau descreștere,  și reprezintă  nota finală obținută la proba respectivă,  care nu mai poate  fi modificată.

https://docs.google.com/document/d/1-QINZ4MshbD6wFDT9cWlr9kp2CruHFGZ/edit?usp=sharing&ouid=111434133902935922591&rtpof=true&sd=true

TESTARE PENTRU CLASA A V-A

Deoarece numărul de elevi înscriși – 42 – a depășit numărul de locuri (26), se va susține testare (probă scrisă), la disciplinele limba și literatura română și matematică, în data de 23 iunie 2023, în intervalul orar 9.00 – 11.00

Elevii vor fi prezenti in sălile de concurs, vineri, 23 iunie 2023, în intervalul 8.00 – 8.30, conform repartizării afișate la avizierul unității.

https://drive.google.com/file/d/1dTjqHbsSIC1fMwwBH2OTEpygQtQfTZC_/view?usp=sharing