Bilingv – limba engleză științe sociale, înscrierea în clasa a IX-a

IMPORTANT! Clasa a IX-a, profilul bilingv – limba engleză științe sociale!
Singurul Liceu din județ care are în planul de școlarizare clasa a IX-a bilingv engleză este Liceul Teoretic “Mihail Kogălniceanu” Vaslui.

Comisia de înscriere din cadrul instituției va face echivalările pentru elevii clasei a 8-a care doresc să se înscrie la acest profil. Vor exista 2 situații de echivalare, pentru elevii liceului:

(1) echivalarea cu media anilor de studii, la disciplina “limba engleză”;
(2) echivalarea cu Atestatul Internațional.
Comisia echivalează, completează rezultatul echivalării în anexa la fișa de înscriere a fiecărui candidat și introduce datele în sistemul electronic de admitere.
În perioada 2-5 iunie are loc înscrierea candidaților pentru echivalarea probei de limba engleză. Pentru aceasta, părintele trebuie sa completeze cerere prevăzută în metodologie. Cererea poate fi transmisă prin mail la adresa ignat.catalin@isj.vs.edu.ro, prin poștă sau adusă direct la secretariatul unității.
Anexăm cererile și documentația aferentă (Ordinul MEC 4317/26 mai 2020).
Mult succes!
CERERI-TIP: https://drive.google.com/drive/folders/1qKn9zOzRsRLBIDBsLQb2bNgS0VayX1Fs?usp=sharing

Admiterea în clasa a IX-a, LMK, 2020-2021

Precizare: numai pentru admiterea la clasa a IX-a, specializarea bilingv-engleză științe sociale, se va organiza testare! E foarte posibil ca această testare să fie online. Vă vom anunța, când primim instrucțiuni de la Ministerul Educației și Cercetării. La clasele a IX-a cu profil intensiv – limbi moderne (franceză – științe sociale și engleză – filologie) se intră doar pe baza mediei și a fișei de opțiuni, completată cu respectivele coduri.Modele de subiecte pentru proba de limba engleză în vederea admiterii la clasa a IX-a, specializarea științe sociale – bilingv, limba engleză: https://drive.google.com/open?id=1lejxBtWiuovHD2n-XCDjFJ-ZA5PhL97v

Anunț IMPORTANT!

Sâmbătă, 11 mai 2019, ora 10:00, se desfășoară ultimele ședințe de pregătire de dinaintea testării pentru admiterea la clasa a IX-a științe sociale – bilingv franceză-italiană! Locul: sălile de la etajul 1, corp central LMK (sălile 12-13).
Vă așteptăm și vă solicităm să fiți punctuali!

Admiterea în clasa a IX-a, profilul bilingv franceză-italiană, științe sociale

IMPORTANT! Data susținerii testării la limbile franceză și italiană pentru clasa a IX-a bilingv franceză-italiană științe sociale este vineri, 17 mai 2019, ora 9:00, la Liceul Teoretic “Mihail Kogălniceanu”.
Celelalte detalii ale Calendarului admiterii în clasa a IX-a:

8-9 mai 2019 – eliberarea fișelor de înscriere la testarea la limbile franceză și italiană de către secretariatele școlilor
13-14 mai 2019 – înscrierea la testare, prin depunerea fișelor de înscriere la Secretariatul Liceului Teoretic „Mihail Kogălniceanu”
17 mai 2019 (vineri), ora 9:00 – desfășurarea probelor scrise și orale la limbile franceză și italiană; afișarea rezultatelor și consemnarea acestora în fișele candidaților.

Bacalaureat 2022

ANUNȚ CONTESTAȚII

Contestațiile pentru probele scrise, se depun la comisia de bacalaureat a Liceului ”Mihail
Kogălniceanu” Vaslui, doar pe baza actului de identitate, luni 27 iunie 2022, între orele
12 00 – 18 00 .
Pentru fiecare probă contestată, se depune câte o cerere și o copie după actul de identitate a
candidatului. În cazul în care candidatul este minor, cererea va fi semnată și de către unul dintre părinți
(tutore legal) și se va anexa și o copie după actul de identitate a acestuia.
Cei care doresc să depună contestații on-line, o pot face la adresa de e-mail:
contestatiilmk@gmail.com
Mesajul trebuie să conțină:

  • câte o cerere completată și semnată pentru fiecare notă / disciplină contestată;
  • copie după actul de identitate (dacă este minor, copie și după actul de identitate a părintelui
    /tutorelui, care și semnează cererea);
  • copie după certificatul de naștere, dacă numele a fost schimbat;
  • număr de telefon la care poate fi contactat candidatul.

Rezultate Bacalaureat 2022 înainte de contestații:

https://drive.google.com/file/d/1kaTkqacbN-W8Bw1neNfQsOYJmIBio8Yg/view?usp=sharing

Model de cerere pentru contestații:

https://docs.google.com/document/d/1s5R0bOW8AE-vpUwykw1x3QeiiqrWQ6yg/edit?usp=sharing&ouid=111434133902935922591&rtpof=true&sd=true

IMPORTANT! Admitere clasa a V-a, anul scolar 2022-2023

LICEUL TEORETIC “MIHAIL KOGĂLNICEANU”VASLUI

A N U N Ţ

În perioada 14.06-29.06.2022, liceul nostru face înscrieri pentru clasa a V-a, an şcolar 2022-2023. Componenţa dosarului:

– dosar cu şina;

– cerere tip (formular tipizat de la secretariat);

– copie xerox certificat naştere copil;

– copii xerox cărţi identitate părinţi;

– foaie matricola I-IV ;

– aviz epidemiologic şi adeverinţă medicală .

In cazul în care numărul de înscrişi depăşeşte numărul de locuri (26), se va susţine o singură testare scrisă la disciplinele Limba română şi Matematică, în data de 30.06.2022, în intervalul orar 9,00-11,00.

https://drive.google.com/file/d/1M958rNAiQRb0_e33yaEvr-yHK0kHfJbQ/view?usp=sharing

IMPORTANT! Admitere bilingv – științe sociale, clasa a IX-a!

S-a fixat data testării la limbile moderne – limba engleză și limba franceză – pentru 18 mai 2022!
Pentru a pregăti această testare, după cum v-am promis, organizăm ședințe gratuite de pregătire.
Prima noastră întâlnire va fi sâmbătă, 7 mai, ora 10, la LMK!
Vom vedea care este structura subiectelor pentru ambele probe – limba engleză și limba franceză.
Cei care și-au furnizat numele și numărul de telefon pe formularul de înscriere, au fost deja adăugați în grupul WhatsApp dedicat Admiterii în clasa a IX-a la LMK. Zilele acestea, vom inaugura și grupul Facebook al Admiterii.

Vă rugăm să-i anunțați pe toți cei interesați (nu știm dacă au apucat să se înscrie toți pe formular)!

BILINGV Engleză-franceză 2022-2023! Formular de înscriere pentru cursurile de pregătire la franceză și engleză în vederea admiterii în clasa a IX-a științe sociale – bilingv engleză-franceză

Vă rugăm să completați acest formular cu diacritice! Datele furnizate vor fi folosite pentru menținerea contactului cu elevii claselor a VIII-a care se înscriu în vederea admiterii la viitoarea clasa a IX-a.

Mult succes!

FORMULAR DE ÎNREGISTRARE

https://forms.gle/ZbYsSAzgzgMB4e1n8

Antrenat de majorat

În cadrul parteneriatului dintre LMK și instituțiile „Asociația Joc Responsabil” și „Institutul de Relații Umane” din București, se va desfășura miercuri, 9 martie 2022, o întâlnire online pe Zoom cu doctorul Cristian Andrei, medic specialist neuropsihiatru, faimos pentru prezența în mass-media și pentru stilul de abordare a diferitelor probleme cu care se confruntă adolescenții.
Grupul-țintă este format din elevii liceului nostru, în special cei de la clasele a X-a și a XI-a. Diriginții și elevii participanți vor primi adeverințe și atestate de participare. Acțiunea are un caracter interactiv, elevii cei mai interesați vor fi premiați de organizatori.
Miercuri, 9 martie 2022, vom trimite pe grupurile claselor linkul de conectare la Zoom pentru participarea la eveniment.

European Innovative Teaching Award pentru LMK!

Unul din cele mai frumoase proiecte internaționale pe care le-am creat și coordonat și recunoașterea sa la nivel european. De la Erasmus+ “Comics in Teaching Languages / La BD en classe de langues” au rămas Revista “Scaramouche”, LMS – ul proiectului, filmele documentare, cursurile și trainice legături cu oameni buni care, prin ani, își dovedesc calitatea. Multe mulțumiri coordonatorilor naționali cu care am lucrat și tuturor participanților din România, Portugalia, Cipru, Italia, Turcia, Republica Moldova!

——————————————–

L’un des plus beaux projets internationaux que j’ai créés et coordonnés et sa reconnaissance au niveau européen. De cet Erasmus + « Comics in Teaching Languages ​​/ La BD en classe de langues » subsistent encore le Magazine « Scaramouche », le LMS du projet, les documentaires, les cours et les liens durables avec les bonnes personnes qui, au fil des années, prouvent leur haute qualité. Un grand merci aux coordinateurs nationaux avec lesquels j’ai travaillé et à tous les participants de Roumanie, Portugal, Chypre, Italie, Turquie, Moldavie !

————————————————————————-

One of the most beautiful international projects that I have created and coordinated and its recognition at European level. From this Erasmus + “Comics in Teaching Languages / La BD en classe de Langues”, the “Scaramouche” Magazine, the LMS of the project, the documentaries, the courses and the lasting links with the special people who, over the years, prove their high quality, have survived. A big thank you to the national coordinators and to all the participants from Romania, Moldova, Portugal, Cyprus, Italy, Turkey with whom I worked!

http://lang-platform.eu/scaramouche

http://lang-platform.eu/lms

http://lang-platform.eu/bd

“Umbrasticii” și “Aventurile lui Apolodor”

Al doilea spectacol circumscris acțiunii „Teatru de animație – de la noi pentru cei mici” (octombrie-decembrie 2021) din proiectul Erasmus+ „Pantins pour l’inclusion”, este un teatru de umbre al trupei a cărei denumire originală este “Umbrasticii”.

“Aventurile lui Apolodor” care are doar  numele personajului principal inspirat de eroul lui Gellu Naum, e o piesă despre prietenie, călătorii și regăsiri imaginată de Andra Parfene – cea care a dat și versiunea franceză a scenetei.

În rolurile principale – elevii clasei a IX-a B din Liceul Teoretic „Mihail Kogălniceanu” Vaslui: Marius Bârcă, Andreea Croitoru, Riana Napcori, Andra Parfene, Cosmina Șchiopu, Adelina Ursu.

Vizionare plăcută!