Bilingv – limba engleză științe sociale, înscrierea în clasa a IX-a

IMPORTANT! Clasa a IX-a, profilul bilingv – limba engleză științe sociale!
Singurul Liceu din județ care are în planul de școlarizare clasa a IX-a bilingv engleză este Liceul Teoretic “Mihail Kogălniceanu” Vaslui.

Comisia de înscriere din cadrul instituției va face echivalările pentru elevii clasei a 8-a care doresc să se înscrie la acest profil. Vor exista 2 situații de echivalare, pentru elevii liceului:

(1) echivalarea cu media anilor de studii, la disciplina “limba engleză”;
(2) echivalarea cu Atestatul Internațional.
Comisia echivalează, completează rezultatul echivalării în anexa la fișa de înscriere a fiecărui candidat și introduce datele în sistemul electronic de admitere.
În perioada 2-5 iunie are loc înscrierea candidaților pentru echivalarea probei de limba engleză. Pentru aceasta, părintele trebuie sa completeze cerere prevăzută în metodologie. Cererea poate fi transmisă prin mail la adresa ignat.catalin@isj.vs.edu.ro, prin poștă sau adusă direct la secretariatul unității.
Anexăm cererile și documentația aferentă (Ordinul MEC 4317/26 mai 2020).
Mult succes!
CERERI-TIP: https://drive.google.com/drive/folders/1qKn9zOzRsRLBIDBsLQb2bNgS0VayX1Fs?usp=sharing

Admiterea în clasa a IX-a, LMK, 2020-2021

Precizare: numai pentru admiterea la clasa a IX-a, specializarea bilingv-engleză științe sociale, se va organiza testare! E foarte posibil ca această testare să fie online. Vă vom anunța, când primim instrucțiuni de la Ministerul Educației și Cercetării. La clasele a IX-a cu profil intensiv – limbi moderne (franceză – științe sociale și engleză – filologie) se intră doar pe baza mediei și a fișei de opțiuni, completată cu respectivele coduri.Modele de subiecte pentru proba de limba engleză în vederea admiterii la clasa a IX-a, specializarea științe sociale – bilingv, limba engleză: https://drive.google.com/open?id=1lejxBtWiuovHD2n-XCDjFJ-ZA5PhL97v

Anunț IMPORTANT!

Sâmbătă, 11 mai 2019, ora 10:00, se desfășoară ultimele ședințe de pregătire de dinaintea testării pentru admiterea la clasa a IX-a științe sociale – bilingv franceză-italiană! Locul: sălile de la etajul 1, corp central LMK (sălile 12-13).
Vă așteptăm și vă solicităm să fiți punctuali!

Admiterea în clasa a IX-a, profilul bilingv franceză-italiană, științe sociale

IMPORTANT! Data susținerii testării la limbile franceză și italiană pentru clasa a IX-a bilingv franceză-italiană științe sociale este vineri, 17 mai 2019, ora 9:00, la Liceul Teoretic “Mihail Kogălniceanu”.
Celelalte detalii ale Calendarului admiterii în clasa a IX-a:

8-9 mai 2019 – eliberarea fișelor de înscriere la testarea la limbile franceză și italiană de către secretariatele școlilor
13-14 mai 2019 – înscrierea la testare, prin depunerea fișelor de înscriere la Secretariatul Liceului Teoretic „Mihail Kogălniceanu”
17 mai 2019 (vineri), ora 9:00 – desfășurarea probelor scrise și orale la limbile franceză și italiană; afișarea rezultatelor și consemnarea acestora în fișele candidaților.

Bacalaureat 2022

ANUNȚ CONTESTAȚII

Contestațiile pentru probele scrise, se depun la comisia de bacalaureat a Liceului ”Mihail
Kogălniceanu” Vaslui, doar pe baza actului de identitate, luni 27 iunie 2022, între orele
12 00 – 18 00 .
Pentru fiecare probă contestată, se depune câte o cerere și o copie după actul de identitate a
candidatului. În cazul în care candidatul este minor, cererea va fi semnată și de către unul dintre părinți
(tutore legal) și se va anexa și o copie după actul de identitate a acestuia.
Cei care doresc să depună contestații on-line, o pot face la adresa de e-mail:
contestatiilmk@gmail.com
Mesajul trebuie să conțină:

  • câte o cerere completată și semnată pentru fiecare notă / disciplină contestată;
  • copie după actul de identitate (dacă este minor, copie și după actul de identitate a părintelui
    /tutorelui, care și semnează cererea);
  • copie după certificatul de naștere, dacă numele a fost schimbat;
  • număr de telefon la care poate fi contactat candidatul.

Rezultate Bacalaureat 2022 înainte de contestații:

https://drive.google.com/file/d/1kaTkqacbN-W8Bw1neNfQsOYJmIBio8Yg/view?usp=sharing

Model de cerere pentru contestații:

https://docs.google.com/document/d/1s5R0bOW8AE-vpUwykw1x3QeiiqrWQ6yg/edit?usp=sharing&ouid=111434133902935922591&rtpof=true&sd=true