IMPORTANT! Înscrierile pentru susținerea probei de limba engleză în vederea admiterii la clasa a IX-a, științe sociale, bilingv engleză (2024-2025)

Dragi elevi, stimați părinți, iată lista documentelor necesare înscrierii pentru susținerea probei de limba engleză în vederea admiterii la clasa a IX-a, științe sociale, bilingv engleză (2024-2025):

– copia actului de identitate, cerere tipizată (se obține de la Secretariatul Liceului Teoretic „Mihail Kogălniceanu” și Anexa eliberată de secretariatul școlii de proveniență.

https://drive.google.com/drive/folders/1eDyY5VryZR8qdYeX2YeYpFV3zgXw4crv?usp=sharing

Înscrierile pentru proba de limba engleză se fac în perioada 16-17 mai 2024, la Secretariatul Liceului Teoretic „Mihail Kogălniceanu”.

Vă reamintim că proba de limba engleză (scris și oral) se va desfășura pe 24 mai 2024, de la ora 13:00.

Vă dorim mult succes!

ANUNȚ – clasa a IX-a 2023-2024

În perioada 20 – 25 iulie 2023, se depun documentele pentru înscrierea în clasa a IX-a an școlar 2023-2024, conform repartizării.

Acte necesare pentru înscriere:

Cerere tip (formular tipizat de la secretariat

Copie certificat naştere elev 

Copie carte de identitate elev 

Foaia matricolă în original

Adeverință de participare la Evaluarea Națională, în original

Adeverință medicală 

Aviz epidemiologic 

1 poză 3/4

Director, Prof. Ignat Cătălin

CODURILE claselor a IX-a, 2023-2024

Dragi absolvenți ai clasei a VIII-a! Vă reamintim CODURILE specializărilor Liceului Teoretic “Mihail Kogălniceanu” pentru completarea fișei de înscriere în vederea admiterii în clasa a IX-a, anul școlar 2023-2024:

Științe sociale – bilingv franceză: 188

Științe sociale – bilingv italiană: 189

Științe sociale: 187

Filologie: 184

Științe ale naturii: 186

Matematică-informatică: 185

Vă dorim mult succes în continuare!

ANUNȚ IMPORTANT!

Anunț contestații Bacalaureat 2023

REZULTATELE EXAMENULUI NAȚIONAL DE BACALAUREAT, SESIUNEA IUNIE-IULIE 2023, SE AFIȘEAZĂ LUNI, 03.07.2023, PÂNĂ LA ORA 12.00.

EVENTUALELE CONTESTAŢII LA REZULTATELE INIȚIALE ALE EXAMENULUI NAȚIONAL DE BACALAUREAT

SE DEPUN ÎN ZIUA DE 03.07.2023, ÎNTRE ORELE 12:00 – 18:00, 

LA COMISIA DIN CENTRUL DE EXAMEN LICEUL TEORETIC “MIHAIL KOGALNICEANU“, VASLUI SAU ONLINE LA ADRESA

bac2023(a)lmkvaslui.ro

          Formularul de contestație se poate descărca de pe site-ul Liceului Teoretic “Mihail Kogălniceanu“, Vaslui

Pentru fiecare notă contestată se completează câte un formular, la care se atașează o copie după actul de identitate, pe care se scrie numărul de telefon al candidatului.

ATENȚIE: Conform prevederilor art. 12 alin. (4)  și art. 13 alin. (1) din O.M.E.  nr. 5151/2021, nota  acordată  ca urmare  a soluționării contestației poate  modifica,  după  caz, nota inițială, prin  creștere sau descreștere,  și reprezintă  nota finală obținută la proba respectivă,  care nu mai poate  fi modificată.

https://docs.google.com/document/d/1-QINZ4MshbD6wFDT9cWlr9kp2CruHFGZ/edit?usp=sharing&ouid=111434133902935922591&rtpof=true&sd=true