Bacalaureat 2022

ANUNȚ CONTESTAȚII

Contestațiile pentru probele scrise, se depun la comisia de bacalaureat a Liceului ”Mihail
Kogălniceanu” Vaslui, doar pe baza actului de identitate, luni 27 iunie 2022, între orele
12 00 – 18 00 .
Pentru fiecare probă contestată, se depune câte o cerere și o copie după actul de identitate a
candidatului. În cazul în care candidatul este minor, cererea va fi semnată și de către unul dintre părinți
(tutore legal) și se va anexa și o copie după actul de identitate a acestuia.
Cei care doresc să depună contestații on-line, o pot face la adresa de e-mail:
contestatiilmk@gmail.com
Mesajul trebuie să conțină:

  • câte o cerere completată și semnată pentru fiecare notă / disciplină contestată;
  • copie după actul de identitate (dacă este minor, copie și după actul de identitate a părintelui
    /tutorelui, care și semnează cererea);
  • copie după certificatul de naștere, dacă numele a fost schimbat;
  • număr de telefon la care poate fi contactat candidatul.

Rezultate Bacalaureat 2022 înainte de contestații:

https://drive.google.com/file/d/1kaTkqacbN-W8Bw1neNfQsOYJmIBio8Yg/view?usp=sharing

Model de cerere pentru contestații:

https://docs.google.com/document/d/1s5R0bOW8AE-vpUwykw1x3QeiiqrWQ6yg/edit?usp=sharing&ouid=111434133902935922591&rtpof=true&sd=true

IMPORTANT! Admitere clasa a V-a, anul scolar 2022-2023

LICEUL TEORETIC “MIHAIL KOGĂLNICEANU”VASLUI

A N U N Ţ

În perioada 14.06-29.06.2022, liceul nostru face înscrieri pentru clasa a V-a, an şcolar 2022-2023. Componenţa dosarului:

– dosar cu şina;

– cerere tip (formular tipizat de la secretariat);

– copie xerox certificat naştere copil;

– copii xerox cărţi identitate părinţi;

– foaie matricola I-IV ;

– aviz epidemiologic şi adeverinţă medicală .

In cazul în care numărul de înscrişi depăşeşte numărul de locuri (26), se va susţine o singură testare scrisă la disciplinele Limba română şi Matematică, în data de 30.06.2022, în intervalul orar 9,00-11,00.

https://drive.google.com/file/d/1M958rNAiQRb0_e33yaEvr-yHK0kHfJbQ/view?usp=sharing

IMPORTANT! Admitere bilingv – științe sociale, clasa a IX-a!

S-a fixat data testării la limbile moderne – limba engleză și limba franceză – pentru 18 mai 2022!
Pentru a pregăti această testare, după cum v-am promis, organizăm ședințe gratuite de pregătire.
Prima noastră întâlnire va fi sâmbătă, 7 mai, ora 10, la LMK!
Vom vedea care este structura subiectelor pentru ambele probe – limba engleză și limba franceză.
Cei care și-au furnizat numele și numărul de telefon pe formularul de înscriere, au fost deja adăugați în grupul WhatsApp dedicat Admiterii în clasa a IX-a la LMK. Zilele acestea, vom inaugura și grupul Facebook al Admiterii.

Vă rugăm să-i anunțați pe toți cei interesați (nu știm dacă au apucat să se înscrie toți pe formular)!

European Innovative Teaching Award pentru LMK!

Unul din cele mai frumoase proiecte internaționale pe care le-am creat și coordonat și recunoașterea sa la nivel european. De la Erasmus+ “Comics in Teaching Languages / La BD en classe de langues” au rămas Revista “Scaramouche”, LMS – ul proiectului, filmele documentare, cursurile și trainice legături cu oameni buni care, prin ani, își dovedesc calitatea. Multe mulțumiri coordonatorilor naționali cu care am lucrat și tuturor participanților din România, Portugalia, Cipru, Italia, Turcia, Republica Moldova!

——————————————–

L’un des plus beaux projets internationaux que j’ai créés et coordonnés et sa reconnaissance au niveau européen. De cet Erasmus + « Comics in Teaching Languages ​​/ La BD en classe de langues » subsistent encore le Magazine « Scaramouche », le LMS du projet, les documentaires, les cours et les liens durables avec les bonnes personnes qui, au fil des années, prouvent leur haute qualité. Un grand merci aux coordinateurs nationaux avec lesquels j’ai travaillé et à tous les participants de Roumanie, Portugal, Chypre, Italie, Turquie, Moldavie !

————————————————————————-

One of the most beautiful international projects that I have created and coordinated and its recognition at European level. From this Erasmus + “Comics in Teaching Languages / La BD en classe de Langues”, the “Scaramouche” Magazine, the LMS of the project, the documentaries, the courses and the lasting links with the special people who, over the years, prove their high quality, have survived. A big thank you to the national coordinators and to all the participants from Romania, Moldova, Portugal, Cyprus, Italy, Turkey with whom I worked!

http://lang-platform.eu/scaramouche

http://lang-platform.eu/lms

http://lang-platform.eu/bd