IMPORTANT! Admiterea la clasa a IX-a, 2023-2024. Proba la limbile moderne franceză și italiană în vederea admiterii la clasa de științe sociale-bilingv, este programată pentru vineri, 19 mai 2023, de la ora 9:00!

Calendarul admiterii la clasa a IX-a, profil bilingv-științe sociale

10 – 12 mai 2023 – Eliberarea/Transmiterea anexelor fișelor de înscriere pentru elevii sau absolvenții care doresc să participe la probe de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă

15 – 16 mai 2023 – Înscrierea candidaților pentru probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă

NOTĂ: Documentele necesare pentru recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine cu proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulație internațională pot fi depuse la unitatea de învățământ de proveniență până la data de 22 mai 2023.

19 mai 2023 ora 9 :00, Liceul Teoretic « Mihail Kogălniceanu » Vaslui : Desfășurarea probelor de verificare a cunoștințelor la limbile franceză și italiană

22 mai 2023 – Comunicarea rezultatelor la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă și depunerea eventualelor contestații

26 mai 2023 – Comunicarea rezultatelor finale, după contestații, la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă

29 – 30 mai 2023 – Ridicarea/Transmiterea anexelor fișelor de înscriere de la unitățile la care candidații au susținut probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă

9 iunie 2023 – Depunerea/Transmiterea anexelor fișelor de înscriere ale candidaților care au participat la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă, la unitățile de învățământ de proveniență

Distribuie LMK Vaslui pe reţele sociale!

Leave a Reply