Bacalaureat 2022

ANUNȚ CONTESTAȚII

Contestațiile pentru probele scrise, se depun la comisia de bacalaureat a Liceului ”Mihail
Kogălniceanu” Vaslui, doar pe baza actului de identitate, luni 27 iunie 2022, între orele
12 00 – 18 00 .
Pentru fiecare probă contestată, se depune câte o cerere și o copie după actul de identitate a
candidatului. În cazul în care candidatul este minor, cererea va fi semnată și de către unul dintre părinți
(tutore legal) și se va anexa și o copie după actul de identitate a acestuia.
Cei care doresc să depună contestații on-line, o pot face la adresa de e-mail:
contestatiilmk@gmail.com
Mesajul trebuie să conțină:

  • câte o cerere completată și semnată pentru fiecare notă / disciplină contestată;
  • copie după actul de identitate (dacă este minor, copie și după actul de identitate a părintelui
    /tutorelui, care și semnează cererea);
  • copie după certificatul de naștere, dacă numele a fost schimbat;
  • număr de telefon la care poate fi contactat candidatul.

Rezultate Bacalaureat 2022 înainte de contestații:

https://drive.google.com/file/d/1kaTkqacbN-W8Bw1neNfQsOYJmIBio8Yg/view?usp=sharing

Model de cerere pentru contestații:

https://docs.google.com/document/d/1s5R0bOW8AE-vpUwykw1x3QeiiqrWQ6yg/edit?usp=sharing&ouid=111434133902935922591&rtpof=true&sd=true

Distribuie LMK Vaslui pe reţele sociale!

Leave a Reply